PERSEKABPAS Pasuruan

Berdiri :

Julukan : Laskar Sakera ( The Lasak )